20140604_145152W dniu 4 czerwca 2014 roku klasa VI pod opieką nauczyciela przyrody wykonała badania fizykochemiczne wody w ramach projektu „Ukryta Woda” w ramach współpracy z Polską Akademią Nauk w Sopocie. Badaliśmy takie parametry jak temperatura, pH, przewodnictwo oraz przejrzystość wody i obecne w niej duże cząstki stałe, w zbiorniku wodnym najbliżej naszej szkoły, czyli przy ulicy Stawnej w Gdyni.

Więcej informacji na temat naszych badań na stronie http://www.iopan.gda.pl/projects/NaukaObywatelska/index2.html projekt 2 i 3.