19 października  2017 r.odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów. Od tej chwili weszli oni oficjalnie do grona uczniów naszej szkoły. Był to  bardzo ważny, pełen przygód dzień, dla najmłodszych uczniów i ich rodziców. Uroczystość miała bardzo podniosły ale i pełen niepokoju charakter.

Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Jako pierwszy na scenie pojawił się Dyrektor Szkoły Pan  Marek Radyko, który zakomunikował dzieciom i zebranym gościom, że zginął ołówek do pasowania, a bez ołówka pasowanie odbyć się nie może. Potem dzieci znalazły przed salą chorego bociana Okazało się, że to jest słynny autor podręcznika do przyrody. Towarzyszyła mu żona bocianowa i osobisty lekarz. Wychowawczyni pani Beata i Pani Martyna od angielskiego rozpoznały w nim pisarza i zaprosiły  do spotkania z pierwszakami. Bociany zaprzyjaźniły się z dziećmi, poznały  ich obawy dotyczące szkoły oraz przedstawiły prawdziwie problemy dzieci żyjących na całym świecie, które nie mają możliwości nauki w szkole. Nie obyło się też bez wspólnej radosnej zabawy z postaciami bajkowymi. Panie nauczycielki oczywiście były skupione  na braku ołówka, więc zobowiązałyuczniów starszych klas do sprawdzenia wiedzy kandydatów na pasowanie, a same udały  się na naradę z Panem Dyrektorem. Potem powróciły i wydały oświadczenie, że z braku ołówka pasowanie odbędzie się,ale jeżeli bocianużyczy swojegodzioba.  Nagle na salę wpadł psotny chochlik, który jak się okazało , wcześniej skradł ołówek. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło.Bocianowa z dziećmi odzyskali  ołówek i przekazali Panu Dyrektorowi.

W dalszej kolejności pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu Pan Dyrektor  oficjalnie pasował dzieci na uczniów Społecznej Jedynki. Dumni rodzice nagrodzili swoje pociechy gromkimi brawami.

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień  dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, aby nasza szkoła była dla nich miejscem, gdzie będą chętnie przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania.