Królowa Elżbieta II wprawdzie oficjalnie obchodzi swoje urodziny latem (ze względu na pogodę), lecz klasy szóste uczciły to wydarzenie dokładnie w dniu jej dziewięćdziesiątych pierwszych urodzin.

Właśnie 21 kwietnia obie klasy dowiedziały się wielu ciekawych informacji na temat Elżbiety II, jej rodziny i dziedziczenia tytułu królewskiego w Królestwie Zjednoczonym. Uczniowie rozwiązywali test na Kahoot! Jak zwykle, towarzyszyło temu mnóstwo emocji. Podczas ponownego rozwiązywania testu, zadaniem szóstoklasistów było zapisanie najważniejszych i najciekawszych informacji na karcie pracy. Na koniec wysłuchaliśmy fragmentu ubiegłorocznego orędzia Królowej do mieszkańców Wspólnoty i mieliśmy okazję podziwać piękną i specyficzną wymowę Elżbiety II. Była też sesja zdjęciowa z udziałem niektórych członków rodziny królewskiej;)