Dzień urodzin Gdyni był wspaniałą okazją do ogłoszenia wyników konkursu plastycznego „Moje spojrzenie na Gdynię” oraz konkursu literackiego „Jaka jesteś Gdynio?”, na które wpłynęło wiele wspaniałych prac. Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom. Starsi uczniowie, po spotkaniu z panią Aleksandrą Tarkowską, obejrzeli prezentację multimedialną. Były to zdjęcia starej Gdyni, zestawione ze zdjęciami tychże samych miejsc, jednak zrobionymi w ostatnich latach. Z głowami pełnymi (nad)morskich opowieści udali się do klas, by tam wziąć udział w konkursie wiedzy o Gdyni. Wyniki już wkrótce.