Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie wokalnym, którego finał odbędzie się 18 kwietnia 2018 roku. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 kwietnia.

Poniżej przedstawimy szczegółowy Regulamin Konkursu.

 

REGULAMIN

  1. ORGANIZATOR

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni.

  1. UCZESTNICY

Uczniowie szkoły podstawowej.

  • TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

18.04.2018    Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa

81-616 Gdynia ul. Strażacka 15

  1. CELE KONKURSU:

– rozwijanie uzdolnień wokalnych;

– kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie wrażliwości intonacyjno-głosowej;

– wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania wolnego czasu;

– kształcenie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań muzycznych;

– poznanie zróżnicowanego repertuaru muzycznego polskich piosenek;

– popularyzowanie dawnych polskich przebojów;

  1.          ZASADY UCZESTNICTWA:

– przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dwóch kategoriach wiekowych:

klasy 0-III i klasy IV-VII;

– w konkursie mogą wystąpić wyłącznie soliści;

– każdy uczestnik przygotowuje jedną polską piosenkę, której czas nie powinien

przekroczyć 5 minut;

– piosenki można wykonać bez akompaniamentu – a cappella, z towarzyszeniem

własnego instrumentu lub z podkładem nagranym na płycie CD lub pendrive;

  1.           ZASADY ORGANIZACYJNE:      

         – zgłoszenia należy dostarczyć bezpośrednio do koordynatora konkursu,

pani Hanny Witomskiej, pani Joanny Ochędowskiej, lub przesłać przez dziennik Librus do dnia 6.IV.2018;

– dodatkowe informacje na temat doboru repertuaru oraz  pomoc  w aranżacji

piosenek  można uzyskać u nauczyciela muzyki;

– kryteria oceny jury: dobór repertuaru, sposób wykonania pod względem intonacji

i interpretacji, ogólny wyraz artystyczny;

– werdykt jury jest niepodważalny;

– laureaci za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych otrzymają

dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatora konkursu;

– wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy;

Koordynator konkursu: mgr Hanna Witomska