Wspólnie z Urzędem Miasta Gdyni organizowaliśmy konferencję dotycząca walki z cyberprzemocą.

– Nie jesteśmy w stanie odciąć dziecka od internetu, więc najważniejsze, co możemy zrobić to wypracować wspólne zasady. Ważne jest wprowadzenie zasady ograniczenia korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych w czasie wyjść i wycieczek szkolnych. Ustalenie w szkole strefy online to m.in. biblioteka czy świetlica po zakończeniu zajęć – mówi Marek Radyko, dyrektor Społecznej Jedynki.