Waldemar Stopczyński – prezes Stowarzyszenia imienia Bolesława Srockiego i popularyzator wychowawczych idei tego zapomnianego wychowawcy bohaterów “Kamieni na szaniec”, autor wydanej przez Muzeum II Wojny Światowej książki “W kręgu Bolesława Srockiego. Ludzie Petu. Relacje-wspomnienia-polemiki”.

kontaktw.stopczynski@pssp.edu.pl