W czwartek 4 kwietnia, gdy szóstoklasiści pisali swój pierwszy ważny egzamin, klasy czwarte i piąta wzięły udział w zajęciach edukacyjnych w Akwarium Gdyńskim. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą ekologię jako naukę o relacjach między organizmami a ich środowiskiem. Podczas zajęć laboratoryjnych przyglądali się omułkowi jadalnemu oraz jego towarzyszom pod binokularem, a także badali za pomocą salinometru zespołowo przygotowane roztwory odzwierciedlające zasolenie różnych mórz. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się też sporo o szkarłupniach. Poznali budowę zewnętrzną i wewnętrzną tych wyjątkowych zwierząt, warunki w jakich żyją, zwyczaje pokarmowe, poszczególne gromady oraz ciekawostki związane z ich życiem.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.