Serdecznie gratulujemy naszym uczniom drugiego wyniku w Gdyni uzyskanego w tegorocznym ogólnopolskim sprawdzianie klas szóstych. Jednocześnie nasi uczniowie osiągnęli najlepszy wynik wśród gdyńskich szkół świeckich.

Nasi szóstoklasiści osiągnęli w tym roku średni wynik 33,50 punktów na 40 możliwych. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż najwyższe liczby punktów (średnio ponad 90%) nasi uczniowie uzyskali w trzech najtrudniejszych standardach: rozumowaniu, korzystaniu z informacji oraz wykorzystaniu wiedzy w praktyce.

A oto garść danych statystycznych dotyczących wyników sprawdzianu 2010 w kraju, województwie oraz mieście: wynik średni sprawdzianu w kraju – 24.6/40 pkt, wynik średni sprawdzianu w województwie pomorskim – 23.3/40 pkt, wynik średni sprawdzianu w mieście Gdyni – 27.8/40 pkt.

Szóstoklasistom oraz rodzicom jeszcze raz serdecznie gratulujemy tak satysfakcjonującego wyniku całorocznej i wytężonej pracy oraz życzymy dalszych sukcesów!