Koniec grudnie wszystkich nastraja świątecznie. My również spotkaliśmy się wszysc razem z naszymi bliskimi na spotkaniu przedświątecznym. W spokojnej i miłej atmosferze złożyliśmy sobie życznie i spoędziliśmy wspólnie kilka niezapomnianych chwil.