Wiosna już powitana i odejście zimy załatwione. Teraz będzie tylko cieplej, a zapewniają o tym dzieciaki z naszej szkoły. Dzieci w piątek rano zakasały rękawy i przygotowały marzanny. Nasze Marzanny spłonęły jeszcze tego samego dnia przed południem.