Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie! Pokaż, że moc jest z Tobą…

Lista zakwalifikowanych do 3. etapu konkursu:

Lista zakwalifikowanych do 2. etapu konkursu:

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O GWIEZDNYCH WOJNACH STAR CHALLENGE
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdyni

 1. Organizatorem konkursu jest Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa im. DzieciZjednoczonej Europy w Gdyni.
 2. Celem naszego konkursu jest rozbudowanie zainteresowania filmem i popkulturą orazszeroko pojętą kulturą krajów anglojęzycznych, ponadto popularyzacja i podnoszenie poziomujęzyka angielskiego. Zadania i konkurencje powstały w oparciu o serię filmów i seriali Star Wars.
 3. Konkurs jest skierowany do uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej.
 4. Każda Szkoła może zgłosić do konkursu do etapu szkolnego dowolną ilość uczniów, lecz niemniejszą niż trzech uczestników. Do etapu powiatowego przechodzą trzej najlepsi uczniowie ze szkoły. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się dwunastu uczniów, których suma punktów z etapu I i II jest najwyższa.
 5. Zgłoszenie do Konkursu polega na dostarczeniu wypełnionej karty zgłoszenia drogą mailową. Termin zgłaszania uczniów do konkursu mija 4 grudnia 2023 roku.
 6. Etap wojewódzki będzie oceniany przez Komisję Konkursową złożoną z pracowników szkołyorganizującej konkurs.
 7. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 8. Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów oraz wręczeniem nagród oraz dyplomów.
 9. Lista laureatów oraz nagrodzone video zostaną opublikowane na stronie internetowejszkoły oraz Facebooku szkoły.
 10. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w pierwszym tygodniu czerwca drogą pocztową.
 11. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podaniaprzyczyny

Zgłoszenia szkół do konkursu powinny nastąpić do 4 grudnia 2023 roku na adres mailowy: starchallenge@pssp.edu.pl 

 • Wysłanie testu etap I do szkolnych koordynatorów – 7 grudnia 2023 roku drogą mailową.
 • Etap I szkolny – Star Wars Test, test wyboru a/b/c/d, w języku angielskim, dotyczący wiedzy z zakresu filmów i seriali Star Wars odbędzie się dnia 8 grudnia (piątek) o godzinie 14:00, potrwa 60 minut.
 • Koordynator szkolny sprawdza testy zgodnie z kluczem i wyłania 3 uczniów z najwyższymwynikiem. Koordynator szkolny przesyła nazwiska uczniów zakwalifikowanych do etapu II  w wiadomości mailowej na adres starchallenge@pssp.edu.pl do 11 grudnia 2023 roku.
 • Wysłanie testu etap II do szkolnych koordynatorów – 14 marca 2024 roku drogą mailową.
 • Etap II powiatowy – May the Words be With You, test w języku angielskim sprawdzający wiedzę z zakresu leksyki związanej tematycznie z filmami i serialami Star Wars odbędzie się dnia 15 marca o godzinie 14:00 i potrwa 60 minut.Koordynator szkolny przesyła wypełnione testy uczniów w kopercie listem poleconym na adres:Społeczna Jedynka, ul.Strażacka 15, 81-616 Gdynia z dopiskiem Star Challenge II etap do dnia 22 marca 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 • Nazwiska osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu zostaną opublikowane na stronieinternetowej szkoły organizatora do dnia 31 marca 2024 roku oraz przesłane drogą mailową do szkół uczniów finalistów;
 • Etap III wojewódzki – Yoda’s Wisdom, video drama/monolog z przesłaniem lub morałem. Zadaniem finalistów jest przygotowanie i nagranie filmiku 3 – 5 minut, który zawiera scenkę/monolog w języku angielskim z przesłaniem lub morałem. Dozwolone są kostiumy, scenografia, gra na instrumencie, krótka piosenka z podkładem muzycznym. Temat przewodni – Friendship and Star Wars.Nagrania należy przesłać do organizatora do 10 maja 2024 roku na adres mailowy organizatora: starchallenge@pssp.edu.pl
 • Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja 2024 roku na stronie internetowej szkoły organizatoraa nagrody i dyplomy zostaną wysłane drogą pocztową w pierwszym tygodniu czerwca.

Regulamin oraz karta zgłoszenia: pobierz