Kasy szóste i piąta brały wczoraj udział w wycieczce do meczetu, synagogi i cerkwi. Poznaliśmy trzy, nie tylko europejskie kultury, lecz również trzy religie. Zadziwiającym jest fakt, że są to trzy największe religie monoteistyczne świata. Co je łączy, co dzieli. Dziś nasi uczniowie mieli okazję poznać nie tylko ich podstawowe dogmaty wiary, ale też liczne ciekawostki związane z kultem, zwyczajami i kanonami postępowania ich wyznawców. Była to lekcja tolerancji, religioznawstwa oraz historii naszego regionu. Zapraszamy do galerii!