Erasmus Plus I.N.S.P.I.R.E. to projekt realizowany w naszej placówce przez klasę siódmą. Tym razem nasi uczniowie wzięli udział w mobilności w Chorwacji i spędzili wrześniowy tydzień zwiedzając Zagrzeb, Zadar oraz Jeziora

Mobilność Erasmus Plus do Chorwacji była niezapomnianym wydarzeniem, które otworzyło przed uczestnikami szerokie możliwości nauki, poznawania nowych kultur i budowania przyjaźni. Program zapewnił uczestnikom nie tylko atrakcyjne zajęcia, ale także niezapomniane przeżycia.

Dzień przyjazdu był momentem pełnym oczekiwań i emocji, gdy nasi partnerzy z Słowacji i Turcji przybywali do Chorwacji o różnych porach. W dniu powitalnym nauczyciele zostali odebrani z miejsca zakwaterowania i przewiezieni do szkoły, gdzie wszyscy uczestnicy mogli wspólnie zasiąść do śniadania. Program powitalny obejmował prezentację szkoły oraz warsztaty, które umożliwiły uczniom szybkie nawiązanie pierwszych kontaktów.

Kolejne dni były pełne ciekawych zajęć i zwiedzania. Wizyta w muzeum miejskim w Varaždinie oraz na farmie “The World of Nature” pozwoliła uczestnikom na poznanie lokalnej kultury i historii. Istotną częścią programu były także warsztaty dotyczące ekologii i zrównoważonego rozwoju, prowadzone przez ekspertów z zakresu ochrony środowiska. Uczestnicy mieli okazję uczyć się o naturalnych systemach oczyszczania ścieków oraz o przyjaznych dla środowiska nawykach życia.

W międzyczasie, poprzez warsztaty językowe i spotkania integracyjne, uczestnicy doskonalili swoje umiejętności językowe i budowali wartościowe relacje międzyludzkie. Poznawanie kultury lokalnej, zwiedzanie muzeów i zabytków oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych wzbogaciło ich doświadczenie i otworzyło na nowe perspektywy.

Dzień pożegnalny był czasem refleksji nad przeżytymi chwilami i podziękowań dla gospodarzy. Warsztaty dotyczące ekologii oraz wizyta w zoo w Zagrzebiu przypieczętowały doświadczenie, podkreślając wagę zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko naturalne.

Mobilność Erasmus Plus do Chorwacji była nie tylko okazją do nauki i zwiedzania, ale także do budowania mostów między kulturami i ludźmi. Wydarzenie to pozostawiło niezatarte ślady w sercach uczestników, będąc inspiracją do dalszych działań na rzecz międzynarodowej współpracy i zrównoważonego rozwoju.

Mobilność edukacyjna do Słowacji w ramach realizowanego w Społecznej jedynce projektu “I.N.S.P.I.R.E.” finansowana była ze środków Unii Europejskiej programu Erasmus plus, Edukacja Szkolna.

Projekt zakończy się wiosną 2024 r.