W piątek 25 września, klasy drugie wzięły udział w zajęciach poświęconych popularyzacji wiedzy na temat Morza Bałtyckiego i jego ochrony. Uczniowie dowiedzieli się jakie organizmy zamieszkują Zatokę Pucką, jak środowisko wpływa na różnorodność organizmów oraz jak funkcjonuje ekosystem morski. Na zajęciach laboratoryjnych dzieci pracowały z wykorzystaniem mikroskopów. Obserwowały florę i faunę Zatoki Puckiej, rozpoznawały bałtyckie gatunki skorupiaków i ryb. Na zkończenie zajęć uczniowie przeszli do  Sali Mokrej, gdzie mogli włożyć ręce do zbiornika i pogłaskać ryby.

Zapraszamy do galerii 🙂