W poniedziałek, 24 września 2018 roku klasa VI spędziła dzień w  Adventure Parku Kolibki. Klasa pod czujnym okiem instruktora pokonała szlak wykonując kilkanaście przygotowanych zadań. Każde zadanie posiadało myśl przewodnią, którą uczestnicy, w trakcie jego wykonywania, odnajdowali. Zadania nastawione były na: komunikację, współpracę, wyłonienie i rolę lidera, odpowiedzialność i inne. Po każdym zadaniu odbywała się dyskusja, podsumowanie i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Zabawę zakończyliśmy przy ognisku i pysznych kiełbaskach.