.
Szanowni Rodzice,

dnia 3. marca (czwartek) uczniowie klas IV i V będą mieli warsztaty kulturalne i zajęcia plastyczne w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Początek zajęć przewidziany jest o godzinie 12.00, powrót do szkoły – ok. godziny 14.30. Spod szkoły wyruszamy ok. godziny 11-tej (wcześniej lekcje odbywają się wg planu).
Poniżej załączam informację dotyczącą planowanych zajęć.
Z poważaniem,
Aleksandra Ośko,
nauczyciel plastyki


——– INFO ————
Program kulturalny Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
Państwowa Galeria Sztuki serdecznie zaprasza do nowej siedziby przy Placu Zdrojowym 2, na zajęcia i warsztaty kulturalne. Oferta skierowana jest do odbiorców w różnym wieku, zarówno przedszkolnym, szkolnym jak i gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym. Na zajęciach prowadzonych metodą interaktywną najmłodsi i nieco starsi poznawać będą zagadnienia związane ze sztuką dawną i współczesną, a także zachęcani będą do kreatywnego myślenia oraz samodzielnej interpretacji i oceny dzieła sztuki.

TEMAT do wyboru
(zgodny z podstawą programową przedmiotu plastyka dla II etapu edukacyjnego, klasy IV-VI)

“W świecie obrazów”
Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z różnorodną tematyką przedstawień malarskich. Uczestnicy dowiedzą się co rozumiemy pod pojęciem martwa natura, pejzaż, portret czy scena rodzajowa a także zaprojektują i wykonają własne pocztówki inspirowane różnorodną tematyką obrazów.

lub

“Być artystą”
Uczestnicy zajęć poznają techniki artystyczne malarskie i rzeźbiarskie.
Poznają również najważniejsze terminy plastyczne takie jak: światłocień, perspektywa, faktura.

Więcej informacji dot. spotkań edukacyjnych dostępnych jest pod adresem:
http://pgs.pl/?p=aktualnosci&id=180&g=3

O PAŃSTWOWEJ GALERII SZTUKI:
W salach wystawienniczych o łącznej powierzchni 1.000 m PGS realizowała rocznie około dwudziestu pięciu wystaw sztuki współczesnej i tradycyjnej, prezentujących różnorodne zjawiska artystyczne. Galeria, dążąc do ukazania najważniejszych zjawisk sztuki polskiej i obcej oraz dotarcia do możliwie szerokiego kręgu odbiorców, współpracuje z galeriami i placówkami muzealnymi w kraju i za granicą.
W rankingu tygodnika „Polityka”, w 2003 roku PGS, zajęła jedno z czołowych miejsc pośród galerii sztuki współczesnej w Polsce. W minionym sezonie galerię odwiedziło około 20.000 osób.

Państwowa Galeria Sztuki prowadzi także działalność edukacyjną i wydawniczą.
Przygotowuje i wydaje liczne katalogi, foldery, zaproszenia, plakaty oraz pocztówki towarzyszące wystawom, współpracuje ze znanymi grafikami i projektantami, m.in. Jackiem Staniszewskim, Z. Okrassą, J. Zdyblem. Galeria posiada także własną kolekcję sztuki współczesnej składającą się w większości z prac autorów środowiska gdańskiego gromadzoną od ponad czterdziestu lat, oraz obszerne zbiory biblioteczne z dziedziny historii sztuki, estetyki, fotografii, architektury.