Nasi milusińscy aktywnie rozpoczęli rok szkolny. Poznali już całą szkołę, wszystkie Panie, które będą ich uczyć, Pana Dyrektora i Panią Asię. Miło patrzeć, że do wszystkiego podchodzą z wielkim entuzjazmem. Mają też niespożyte zasoby energii, co udowadniają […] podczas zajęć na basenie, lekcjach w-f oraz podczas harców na placu zabaw. Oby tak dalej! 🙂