24 maja wspólnie z klasą I montessori byliśmy z wizytą w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie. Tu mogliśmy obserwować starszych kolegów podczas wykonywania różnych prac plastycznych , jak też podziwiać wykonane już wcześniej prace .