30 listopada 2017 r. piętnaścioro uczniów, którzy podczas szkolnego etapu uzyskali co najmniej 70% możliwych do zdobycia punktów, pisało test etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych od klasy IV województwa pomorskiego.

Test był zaskakujący, przez co również trudny. Zawierał wiele ćwiczeń sprawdzających znajomość słownictwa, w tym idiomów i czasowników frazeologicznych, a niewiele takich, które testują biegłość w radzeniu sobie z zagadnieniami gramatycznymi. Z tym większą radością informujemy, że do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 15 lutego 2018 r. zakwalifikowało się aż siedem dziewcząt! Są to: Kasia, Maja i Matylda z klasy VI A oraz Daria, Asia, Klara i Zosia z klasy VII B. Brawa i gratulacje!