Uwaga! Uczniowie klas III,IV,V,VI- już wkrótce (06.10.2009)odbędą się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Każdy z was może może ubiegać się o miejsce w SU. Warunkiem rejestracji kandydata jest przedstawienie opiekunowi SU (p.Magdalenie Wieczorkowskiej)listy zawierającej imiona, nazwiska i podpisy przynajmniej 5 osób popierających daną osobę. Termin rejestracji kandydatów mija 18 września. Czekamy na zgłoszenia!