Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Pracowników szkół. Z tej okazji pragnę podziękować wszystkim czuwającym nad działaniem naszej szkoły za codzienny wysiłek i entuzjazm, z jakim podchodzili Państwo do nauki. To święto nas wszystkich!