W roku szkolnym 2016/17 czesne w Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej wynosi od 760 do 830 zł za miesiąc nauki. Jego wysokość jest uzależniona od etapu edukacyjnego i profilu klasy.