W roku szkolnym 2018/19 czesne w Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej wynosi od 830 do 895 zł za miesiąc nauki. Jego wysokość jest uzależniona od etapu edukacyjnego i profilu klasy.