Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
11:55 – 17:00 11:55 – 12:15 11:55 – 13:00 11:55 – 13:00 11:55- 17:00
13:05 – 17:00 13:55 – 17:00 14:40 – 17:00

Opiekę nad zbiorami biblioteki sprawują: pani Joanna Ochędowska oraz pani Justyna Pellowska.