PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Dzieci Zjednoczonej Europy
ul. Strażacka 15, Gdynia
Tel. (058) 624-34-54 (058) 624-34-54
Tel./Fax (058) 624-05-09
www.pssp.edu.pl
pssp@gla.edu.pl