Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdyni

Stypendium naukowe Dyrektora

Strona główna/Stypendium naukowe Dyrektora

Dyrektor Społecznej Jedynki co roku przyznaje stypendia naukowe uczniom wyróżniającym się nie tylko najwyższymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem będącym przykładem dla innych uczniów, lecz również znaczącymi osiągnięciami naukowymi na poziomie co najmniej wojewódzkim oraz godnym reprezentowaniem szkoły na zewnątrz w konkursach i zawodach pozaszkolnych. Są one wypłacane laureatom przez cały rok szkolny.

 

Aktualności

Stypendium naukowe Dyrektora Społecznej Jedynki

|

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że od bieżącego roku szkolnego nasza Szkoła wprowadziła Fundusz Stypendialny dla najzdolniejszych uczniów naszej Szkoły.