W miesiącu grudniu realizujemy następujące bloki tematyczne: „Moje marzenia, przyjemności, zabawki; Koleżanko i kolego zrobię dla Ciebie coś miłego”, „Kto pyta, nie błądzi”, „Święta w naszej klasie”. W zakresie edukacji językowej ćwiczymy analizę i syntezę słuchową i wzrokową na podstawie sylab i wyrazów podstawowych pomocnych przy wprowadzeniu liter: „l” oraz „c”. Uczniowie układają historyjki obrazkowe z rozsypanek wyrazowych, uczą się rozróżniać zdania pytające od oznajmujących oraz zadawać pytania do usłyszanych treści książkowych. Kształtowanie pojęć matematycznych dotyczy porównywania liczebności zbiorów na podstawie wyrazów składających się z poznanych liter; przeprowadzenie ćwiczeń pomagających zrozumieć określenia: najmniej, najwięcej. Porządkowanie przedmiotów według wielkości, określanie miejsca w uporządkowanym szeregu, stosowanie określeń: mniejsza od, większa od oraz stosowanie liczebników porządkowych. Oczywiście nadal utrwalamy poznane znaki graficzne liczb i liczymy w zakresie określonego zbioru (0-5). W tym miesiącu będziemy zwracać szczególną uwagę na wagę i znaczenie słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Dzieci zaprojektują i wykonają „Drzewko dobroci” oraz przeprowadzą wywiady z kolegami celem zebrania informacji dotyczących ich marzeń.