W miesiącu listopadzie realizujemy następujące bloki tematyczne: „Najbliższa rodzina”, „Mój dom”, „Ulubione zwierzęta”, „Dbajmy o nasze zdrowie”. W zakresie edukacji językowej wprowadzamy analizę i syntezę słuchową głosek : t, m, d, y, k, b oraz wzrokową graficznych odpowiedników (liter). Uczymy się dzielić wyrazy na sylaby i rozróżniać samogłoski i spółgłoski (zaznaczamy je odpowiednio kolorem czerwonym i niebieskim). Uczniowie układają zdania z rozsypanek wyrazowych, układają podpisy pod ilustracjami. Ćwiczymy czytanie krótkich wyrazów i zdań, nie tylko z podręcznika. W ramach edukacji czytelniczej codziennie czytamy kolejne rozdziały książki szwedzkiej autorki pt.: „Nalle, wesoły niedźwiadek”. Analiza przygód książkowego bohatera staje się świetną okazją do swobodnych wypowiedzi dzieci oraz do udzielania odpowiedzi na pytania. Kształtowanie pojęć matematycznych obejmuje w tym miesiącu monografię liczby 5 i 6 oraz wszelkie operacje na liczbach w zakresie od 1 do 10 (praca na konkretach). Utrwalamy ponadto pojęcia określające cechy przedmiotów, porządkowanie według wysokości, a także klasyfikowanie elementów zbioru według: wielkości i barwy oraz kształtowanie pojęć: wysoko-nisko, niżej–wyżej. Poznajemy zastosowanie termometra okiennego i sposoby odczytywania temperatury.