Dziesiątego listopada w zerówce w ramach realizacji zajęć dydaktycznych pod hasłem “Jesienią dbamy o zdrowie” odbyły się spotkania z tatusiami lekarzami oraz warsztaty medyczne. Celem spotkań było propagowanie zachowań prozdrowotnych tj.: zdrowe odżywianie, korzystanie z ruchu na świeżym powietrzu, …..


uprawianie sportu oraz dbałość o czystość i higienę osobistą, jak i przestrzeganie zakazu samodzielnego zażywania leków. Zerówiaki dowiedziały się, na czym polega praca lekarza , jaki jest związek między chorobą a leczeniem i koniecznością przyjmowania lekarstw oraz zastrzyków. W czasie warsztatów dzieci miały niepowtarzalną okazję do samodzielnego posłuchania bicia własnego serca przez stetoskop, jak również zapoznania się z podstawowym sprzętem medycznym niezbędnym do badania laryngologicznego, wykonania zastrzyku, a nawet założenia szwów na ranie Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Mamy nadzieję, że w przyszłości spotkanie dzieci z lekarzem nie będzie budzić nieprzyjemnych uczuć.