Stowarzyszenie In gremio w Gdyni ma przyjemność zaprosić Państwa wraz z Uczniami do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Teatralnego Na Inscenizację Baśni pod tytułem Wiem, co dobre. Naszym założeniem jest, aby konkurs odbywał się cyklicznie co roku, w grudniu.

Ufamy, że zarówno dla Państwa, jak i dla Uczniów, udział w konkursie stanie się okazją ku temu, by sięgnąć po dobrą literaturę, poddać wspólnemu oglądowi sygnalizowane w niej problemy i kreatywnie przenieść je na scenę. Jako entuzjaści edukacji jesteśmy przekonani o potrzebie promowania nie tylko świadomego czytelnictwa, ale także działań teatralnych, będących przekładaniem na język teatru tyleż wartościowej literatury, ile konkretyzacji w języku sceny dziecięcych marzeń, lęków i potrzeb.  Przygotowując sceniczną interpretację baśni, dzieci i młodzież podejmują wysiłek twórczego odbioru literatury. Identyfikując się z postaciami literackimi, odkrywają zasady rządzące światem.  Uczą się także ekspresji scenicznej, znaczenia rekwizytów, ruchu scenicznego, poznają mowę światła, dźwięku, wielu pozasłownych środków ekspresji. Wielkim walorem inscenizowania baśni jest też nabywanie umiejętności empatii, nazywanie i oswajanie emocji, zaspakajanie dziecięcej potrzeby działania poprzez kreację, kształtowanie postaw moralnych, doskonalenie kompetencji współpracy w grupie, kształcenie umiejętności występowania publicznego.

Zapraszamy do wspólnych zmagań z literaturą i sceną.

wiemcodobre

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu  Teatralnego 

na Inscenizację Baśni

Wiem, co dobre

Organizatorzy:  Stowarzyszenie In  gremio  w Gdyni

Honorowy patronat nad konkursem objął Gdański Teatr Szekspirowski

Cele konkursu:

  1. Popularyzowanie literatury polskiej i obcej.
  2. Zachęcanie dzieci i młodzieży do podejmowania dialogu z literaturą  poprzez jej twórczą interpretację na scenie.
  3. Rozbudzanie wrażliwości artystycznej i kreatywnego działania dzieci i młodzieży.
  4. Stwarzanie warunków  dla prezentowania przez dzieci i młodzież swojej wrażliwości  oraz umiejętności  interpretowania  tekstów literackich  w przestrzeni scenicznej.
  5. Stwarzanie okoliczności  dających dzieciom  i młodzieży możliwość obcowania ze sztuką.
  6. Motywowanie   do samokształcenia i poszukiwania autorytetów poprzez obcowanie z kulturą i jej wybitnymi twórcami.

Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.                                                

Organizacja konkursu:

Konkurs odbędzie się 10 grudnia 2016 roku,  o godz.10, w  Gdyni, w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym.

Forma konkursu: Każda szkoła tworzy zespół teatralny, którego zadaniem jest przygotowanie spektaklu będącego inscenizacją dowolnie wybranej baśni lub przedstawienia inspirowanego konkretną baśnią lub baśniami. Czas trwania spektaklu  nie może przekroczyć 30 minut.  Dodatkowo członkowie zespołu przygotują plakat teatralny, który będzie wizytówką realizowanego przedstawienia. Wystawa plakatów towarzyszyć będzie konkursowi.

Zasady oceny: uczestników konkursu oceniać będzie powołane przez organizatora jury(aktor, polonista, teatrolog, plastyk). Nagrody zespołowe oraz indywidualne zostaną przyznane w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Zgłoszenie:

Zgłoszenie wraz z wymogami technicznymi należy kierować na kartach zgłoszenia do 28 listopada 2016 roku na adres : wiemcodobre@pssp.edu.pl

Pobierz kartę zgłoszenia.

Kontakt: koordynator konkursu

Joanna Lisiewicz     tel.: 58 624 05 09; adres mailowy:  wiemcodobre@pssp.edu.pl