W Muzeum Miasta Gdyni odbyło się pierwsze robocze spotkanie związane z przygotowaniem plenerowej wystawy zdjęć gdynianin Joachima Joachimczyka ps. “Joachim”, które jako Prasowy Sprawozdawca Wojenny wykonał w czasie powstania warszawskiego.

Do niedawna znanych było jedynie ok. 500 jego fotografii. W 2011 odnalezione zostały w Gdańsku klisze fotograficzne PSW “Joachima”, na których jest niemal 1.500 zdjęć. Okazało się, jest to największy zbiór ikonograficzny z powstania warszawskiego. Nasi uczniowie uczestniczyli dzisiaj we wstępnej selekcji fotografii. Ostatecznie na wystawę trafi 75 zdjęć, wybranych – także przez naszych uczniów – po raz pierwszy z pełnego wyboru zachowanej spuścizny po PSW “Joachimie”, którą udostępniło Muzeum Powstania Warszawskiego. Była też dzisiaj okazja obejrzenia niepozornego plecaka, w którym już w 1945 roku na polecenie “Joachima” – w ramach akcji o kryptonimie B-2 – przeniesiono przez linię frontu plany z umocnieniami niemieckimi wokół Gdyni i dostarczono dowództwu sowieckiemu. Mogło to ocalić nasze miasto od wielkich zniszczeń. Joachimczyk zmarł 4 maja 1981 roku a na jego grobie na Cmentarzu Witomińskim wyryto słowa nawiązujące do tych wydarzeń (choć mogą też wprawiać w konsternację niezorientowanego przechodnia): “Powstaniec Warszawski – obrońca Gdyni 1945”.
Wystawa zostanie udostępniona 1 sierpnia i uświetni obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Oprócz Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Powstania Warszawskiego naszym partnerem w tym przedsięwzięciu jest Stowarzyszenie imienia Bolesława Srockiego.