O nas

|Szkolny Klub Wolontariatu|

MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT NA LEPSZY, ROBIĄC NAWET JEDNĄ MAŁĄ RZECZ DLA INNYCH Bycie wolontariuszem to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie