MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT NA LEPSZY, ROBIĄC NAWET JEDNĄ MAŁĄ RZECZ DLA INNYCH

Bycie wolontariuszem to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Kto może zostać Wolontariuszem?

Powinieneś przede wszystkim chcieć. Wolontariuszem może być każdy, bez względu na płeć, wyznanie, wykształcenie. Każdy kto chce dobrowolnie i bezpłatnie nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. W zamian otrzymasz ogromną satysfakcję i radość z wykonywanej pracy.

Szkolny Klub Wolontariatu Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2005 roku. Działa we współpracy z Gdyńskim Liceum Autorskim STO i Pierwszym Społecznym Gimnazjum w Gdyni.