Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim nauczycielom wiele satysfakcji w codziennej pracy z uczniami i dla uczniów, w partnerstwie z ich rodzicami. Dzieciom i młodzieży życzymy, jak zawsze, radości z przyswajania wiedzy o świecie w przyjaznej atmosferze i w otoczeniu pomocnych osób. Środowisku stowarzyszenia In gremio wszystkim podmiotom i pracownikom życzymy, by rozwijali w dalszym ciagu aktywność społeczną opartą na wzajemnym zaufaniu i obywatelskiej odpowiedzialności za edukację.