Erasmus Day 2018
Wspólne odśpiewanie „Ody do Radości”, okolicznościowe gazetki, wysłuchanie relacji byłych uczestników wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus + oraz konferencja na Skype z uczniami szkoły partnerskiej z Włoch – tak w piątek 12 października obchodziliśmy Dzień Erasmusa.