Klasy z roszerzonym programem nauki języka angielskiego
w Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej w Gdyni.

Idea

Nasze stowarzyszenie od lat prowadzi szkoły, ośrodek psychologiczno – pedagogiczny, ognisko muzyczne, realizuje różnorodne projekty edukacyjne i obywatelskie. Nauczanie języków obcych na najwyższym poziomie jest jednym z najważniejszych założeń programowych naszych szkół. Rozszerzony program nauczania języka angielskiego,francuskiego i niemieckiego już od najmłodszych lat owocuje już długi czas świetnymi wynikami. Nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach, nie mają problemów z porozumieniem się z kolegami i koleżankami z Europy. Staramy się realizować ten cel poprzez działania niebanalne i interesujące dla naszych uczniów, wierząc głęboko, że przeżycie i aktywne uczestnictwo ma zdecydowanie największą wartość poznawczą. By zainteresowania dziecka językiem obcym wyzwolić i ukierunkować, potrzeba nie tylko dobrej pracy nauczycieli, ale również fachowej opieki psychologicznej. Dziecko mające od najmłodszych lat kontakt z takimi formami działania, zyskuje nie tylko możliwość rozwinięcia swoich umiejętności językowych, lecz również harmonijnego rozwoju intelektualnego w innych dziedzinach. Wierzymy, że umiejętność posługiwania się językiem obcym jest niezwykle istotna, jego nauka jednak, nie może odbywać się kosztem ograniczenia wiadomości z innych ważnych przedmiotów i zajęć.
Mamy wieloletnie doświadczenie, specjalistów i ciągłe chęci szukania jak najciekawszych i najlepszych rozwiązań edukacyjnych. Dzięki temu nasze działania nie są efektownym eksperymentem, ale świadomą, przemyślaną propozycją, opierającą się na solidnych podstawach.

Nauczanie i program

komunikatywność – tolerancja – samodzielność

Wokół tych głównych obszarów i ich kombinacji budowany jest program klasy językowej. Rozwijany, wraz z wiekiem, i realizowany poprzez coraz bardziej rozwinięte formy. Pragniemy, by nasi uczniowie sprawnie posługiwali się językami obcymi, byli otwarci na różnorodność kultur i tradycji, cechowali się poczuciem obywatelskiej odpowiedzialności za otaczający ich świat oraz nieskrępowanie i sprawnie wyrażali swoje myśli.

Służyć temu mają różnorodne zajęcia:

Lekcje przedmiotowe:

  • intensywna nauka języka angielskiego
  • część zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w języku angielskim
  • konwersacje z lektorem
  • codzienny kontakt z żywym językiem
  • drugi język obcy już od klasy I – j. niemiecki lub francuski do 2 godzin tygodniowo
  • informatyka – zajęcia multimedialne
  • rozszerzona liczba godzin przedmiotów obowiązkowych
  • aktywizujące metody nauczania.

Projekty edukacyjne

Naturalnym następstwem prowadzenia naszej szkoły przez stowarzyszenie jest aktywne uczestnictwo naszych uczniów w działalności społecznej i obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z integracja europejską. (m.in.: przedstawienia teatralne, Szkolny Klub Europejski „Lwie Serce”), wymianą międzynarodową, projektami i konkursami europejskimi ( np. Spring Day in Europe, Podróż po Europie).

Indywidualna ścieżka rozwoju

Nasza szkoła oferuje szeroko pojęty program indywidualizacji pracy z uczniem, rozwijania i kształtowania indywidualnych umiejętności. Służy temu między innymi rozbudowany program zajęć pozalekcyjnych oraz dodatkowych. Każdy z uczniów będzie otoczony osobną opieką psychologiczną, dzięki czemu będzie mógł lepiej rozwijać swoje predyspozycje i pokonywał problemy.

Język angielski na co dzień i nie tylko w szkole

Poprzez codzienny, żywy i naturalny kontakt z językiem już od najmłodszych lat nasi uczniowie będą świetnie przygotowani, do spotkań ze swoimi rówieśnikami z innych krajów. Co roku będą mieli możliwość uczestnictwa w obozach językowych wspomagających naukę języka w szkole. Będą mieli również szansę uczestnictwa w kontaktach z uczniami szkół europejskich.

Kształcenie anglojęzyczne podzielone jest na 3 etapy:

I etap klasy „0”- I Kształtowanie językowe

Najważniejszy dla całości okres. Dziecko uczy się podstawowych elementów języka, buduje swoją motywację, kształci swoje umiejętności swobodnego wypowiadania się, symultanicznie poznaje otaczający go świat w języku własnym i obcym, uczy się współpracować z grupą. Pod opieką psychologa i nauczycieli, w indywidualny i przystępny sposób kształtują się umiejętności językowe każdego ucznia. Cykliczne konwersacje rozwijają zasób słownictwa i przełamują opory w posługiwaniu się językiem obcym.

II etap klasy II-III Komunikacja i rozumienie

Dzięki szerokiej ofercie zajęć dodatkowych oraz intensywnej nauce j. angielskiego, jak również odpowiedniej stymulacji ze strony nauczycieli w trakcie pozostałych zajęć, dziecko odkrywa swoje możliwości językowe i zainteresowania. Rozbudowana siatka zajęć obowiązkowych pozwala na bardziej dojrzałe uczestnictwo w podejmowanych działaniach. Projekty edukacyjne i wyjazdy umożliwią zaś zastosowanie zdobytych umiejętności w praktyce.

III etap klasy IV-VI Przygotowanie do egzaminu FCE

W tym okresie dziecko korzystając z nabytych wiadomości i umiejętności intensywnie rozwija je na zajęciach z poszczególnych przedmiotów. Oprócz intensywnej nauki j. angielskiego prowadzonej z podziałem na grupy zaawansowania, uczeń szlifuje swoje umiejętności oraz poznaje nowe słownictwo w czasie różnych zajęć lekcyjnych.


Nie tylko edukacja językowa
Program nauczania obejmuje oczywiście obowiązkową siatkę godzin konieczną do realizacji założeń ministerialnych. W naszej szkole jest ona rozszerzona, szczególnie w zakresie nauki języka polskiego i matematyki (7 godzin tygodniowo w klasie VI). Dzięki temu nasi uczniowie mają możliwość bardzo dobrego przygotowania do edukacji w gimnazjum oraz egzaminów zewnętrznych.