Należymy do Klubu Szkół UNICEF!

W trosce o przyszłość dzieci UNICEF szczególną wagę przykłada do współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym. UNICEF podejmuje wspólne działania, zawiązuje partnerstwa i koalicje, aby jeszcze efektowniej walczyć o prawa dzieci na całym świecie.

Klub Szkół UNICEF zrzesza szkoły, które chcą aktywnie uczestniczyć w projektach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF oraz które chcą włączyć się w akcje humanitarne dedykowane najbardziej potrzebującym dzieciom z całego świata.