„Kompas matematyczny II” to program grantowy, który dofinansowała Fundacja mBanku. Ma on na celu zainspirowanie  pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy, rutynę i zachęcali swoich uczniów do przygody z matematyką. Program ma stać się impulsem do poszukiwania kreatywnych, atrakcyjnych sposobów poznawania przez dzieci świata matematyki.

Programem grantowym obejmujemy wszystkich uczniów klas IV – VII, co umożliwia kompleksowe wspieranie dzieci i rodziców w kształceniu umiejętności matematycznych u młodego pokolenia.

Nasze działania kierujemy  do wszystkich tych, którzy chcą poznawać świat matematyki lub chcą pokazać, że matematykę można zrozumieć i polubić.