Ponownie zapraszamy uczniów, tym razem, klas IV – V i VI -VII do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym “Bookworms”!

Regulamin Szkolnego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów klas IV – VII pt.: „Bookworms”

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni Dzieci Zjednoczonej Europy

Cele konkursu:

– propagowanie czytelnictwa,

– zachęcenie do korzystania z języka angielskiego poza lekcjami,

– wzbogacenie zasobu środków leksykalnych i gramatycznych,

– kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania i przetwarzania informacji.

Adresaci konkursu:

Uczniowie klas IV – VII Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zjednoczonej Europy

Ramy czasowe konkursu:

październik 2017 – kwiecień 2018

Przebieg konkursu:

Na początku każdego miesiąca (z wyłączeniem lutego) na stronie szkoły oraz w dzienniku Librus zostanie opublikowany link do tekstu na dany miesiąc. Na początku kolejnego miesiąca uczniowie piszą test konkursowy sprawdzający znajomość i zrozumienie lektury.

Za test można otrzymać maksymalnie 30 pkt. Suma punktów do uzyskania: 180.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: dla uczniów klas IV – V i dla uczniów klas VI-VII.

 

Pierwszą lekturą dla uczniów klas IV – V będzie “The True Story of Pocahontas”.

http://english-e-reader.net/book/the-true-story-of-pocahontas-kelly-reinhart

Aby uzyskać możliwość czytania online, należy się zarejestrować i zalogować na stronie http://english-e-reader.net/.

Ściągnięcie pliku txt. i rdf. jest możliwe bez rejestracji.

Lektura dla klas VI – VII zostanie ogłoszona w piątek.

Data testu zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

 

Katarzyna Zdziennicka i Tatiana Namyślak