W październiku uczniowie klas IV – VII rozpoczną realizację projektu pt.: “Subiektywny przewodnik małolata po województwie pomorskim” w ramach programu eTwinning.

Uczniowie będą pracować nad stworzeniem przewodnika po najbardziej atrakcyjnych miejscach regionu, z ich perspektywy. Kolejne strony będą publikowane na stronie internetowej projektu.

Pierwszym zadaniem będzie jednak stworzenie opisów grup redakcyjnych (czyli klas), zapoznanie się ze stroną eTwinning Live i przedstawienie uczniom ze szkół partnerskich we Włoszech, Rumunii, Hiszpanii, Słowacji, Turcji, Finlandii i Danii.

Mamy nadzieję, że pracując nad projektem uczniowie nabędą lub wzmocnią kompetencje XXI wieku: kreatywność i innowację,  rozwiązywanie problemów, komunikację, pracę w grupie, wyszukiwanie i zarządzanie informacją, zrozumienie mediów, wykorzystanie nowoczesnych technologii, umiejętności społeczne i międzykulturowe, odpowiedzialność i efektywność oraz umiejętności przywódcze.