Od października 2016 roku klasy VI A i VI B realizują w ramach lekcji języka angielskiego projekt eTwinnning pt.: „Mądrość ukryta w przysłowiach”.  W projekcie biorą również udział uczniowie ze szkoły podstawowej z miejscowości Fram w Słowenii oraz ze szkoły w Slimnic w Rumunii.

Cele projektu:

– podtrzymanie znajomości przysłów i ich znaczeń przez młodych ludzi,

– poznanie tożsamych przysłów w krajach partnerskich – zorientowanie się na ile są podobne, a na ile się różnią,

– wzrost umiejętności językowych i TIK,

– wzrost umiejętności współpracowania w grupie,

– wykorzystanie kreatywności uczniów,

– poznanie rówieśników ze szkół w krajach partnerskich.

Przebieg pracy nad projektem:

Każda grupa uczniów z danego kraju po kolei  wybiera jedno przysłowie, tłumaczy je dość dosłownie na język angielski oraz ilustruje za pomocą: prostego opowiadania, historyjki obrazkowej z podpisami, komiksu, krótkiego filmu, prezentacji PowerPoint lub serii zdjęć i publikuje je na TwinSpace. Uczniowie z pozostałych szkół zapoznają się z tym przysłowiem i stwierdzają, czy w ich języku funkcjonuje takie samo przysłowie (w takim przypadku zamieszczają na TwinSpace brzmienie przysłowia w swoim języku). Jeśli w danym języku funkcjonuje przysłowie, które ma takie samo lub podobne znaczenie, ale wykorzystuje inne słowa i koncepcje, tłumaczą to przysłowie dosłownie na język angielski i ilustrują.

Rezultaty:

Po sześciu miesiącach powstał zbiór przysłów w kilku europejskich językach (TwinSpace).  Uczniowie nabrali pewności siebie w zakresie posługiwania się językiem angielskim, potrafią skutecznie wykorzystywać nowe narzędzia ICT, lepiej współpracują w grupie. Są świadomi podobieństw i różnic w obrębie języków projektu. Są bardziej kreatywni. Rozumieją znaczenie mądrości ukrytych w przysłowiach. Stają się otwarci na nawiązywanie nowych znajomości.