Z radością informujemy, że z dniem 1 września 2018 r. nasza szkoła przystępuje do realizacji projektu „Dziedzictwo: Podróż z teraźniejszości w przeszłość” w ramach programu Erasmus+.

Pomysłodawcą projektu jest nasza szkoła partnerska w miejscowości Martina Franca we Włoszech (region Apulia), z którą współpracowaliśmy w zeszłym roku przy okazji tworzenia przewodnika małolata w projekcie eTwinning. Pozostałe szkoły partnerskie znajdują się na obrzeżach dużych miast: Madrytu, Zagrzebia i Salonik.

Nowy projekt będzie trwał przez dwa lata, a grant, który pozyskała na jego realizację nasza szkoła opiewa na kwotę 15660 euro. Praca nad projektem będzie polegała na zaopiekowaniu się przez uczniów klas 5 – 7 miejscem, które utraciło funkcję, jaką pełniło w przeszłości i zostało nieco zapomniane. Postaramy się jak najwięcej dowiedzieć o jego historycznym znaczeniu, otoczymy je opieką i będziemy rozpowszechniać wiedzę o nim wśród mieszkańców Gdyni. Przygotujemy wystawę naszych prac plastycznych i fotografii związanych z tym miejscem oraz krótki występ muzyczny, będziemy tworzyć aplikację komputerową i weźmiemy udział w mini targach turystycznych. Kilkanaścioro uczniów będzie miało szansę pojechać na wizytę do jednej ze szkół w: Hiszpanii, Chorwacji lub Grecji, a na zakończenie projektu nasza szkoła będzie gościła nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich.

Warto wspomnieć, że Agencja Narodowa we Włoszech, która rozpatrywała wniosek, umieściła nasz projekt na wysokiej, 14-ej pozycji na włoskiej liście.