Dzisiaj, czyli 2 października w godzinach od 9.00 do 11.00 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie PSSP. Spośród 11 kandydatów wybrano 3 osoby, które będą reprezentować grono uczniowskie w roku szkolnym 2007/2008. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Maciej Żurek z klasy IV. Jego dwie zastępczynie to Natalia Pstrągowska (również z klasy IV)oraz Jagoda Ziemnicka z klasy III. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: Dyrektor Szkoły – Pan Marek Radyko, opiekun SU – Pani Magdalena Wieczorkowska-Hinc oraz niezależni obserwatorzy z klas IV i V ( Karolina Szemraj i Władysław Petrov). Nowym władzom szkolnym serdecznie gratulujemy i liczymy na spełnienie wszystkich przedwyborczych obietnic!