Wybory do Samorządu Uczniowskiego zostały przeprowadzone dnia 23 listopada 2018 roku. W glosowaniu wzięło udział 161 osób, oddano 161 ważnych głosów.
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SPOŁECZNEJ JEDYNCE NA ROK SZKOLNY 2018/2019:
1. PRZEWODNICZĄCY – SZYMON z klasy VIIa
2. ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – MIKOŁAJ z klasy VIII
3. SEKRETARZ – NINA z klasy Va
4. SEKCJA KULTURALNO – ORGANIZACYJNA – BLANKA z klasy Vb
5. SEKCJA KULTURALNO – ORGANIZACYJNA – ADA z klasy VI
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy efektywnej realizacji ciekawych pomysłów i inicjatyw.