11Historii można uczyć się na różne sposoby – czytając książki, słuchając wykładów, oglądając filmy,  przemierzając szlaki naszych przodków. Można także spróbować przeżyć minione dzieje, wcielając się w role historycznych postaci i uosabiając ważne idee. Taką właśnie lekcję historii podarowała społeczności szkolnej klasa II, przygotowując przedstawienie „11 listopada – Dzień Niepodległości”. Mieliśmy niepowtarzalną okazję zobaczyć Polskę rozgrabianą przez Rosję, Austrię i Prusy, ułanów wyruszających do walki o niepodległość. Mieliśmy  sposobność wysłuchać wzruszającego wykonania ułańskich pieśni, dostojnej „Roty” oraz w skupieniu odśpiewać z aktorami Mazurek Dąbrowskiego. Śledziliśmy zmieniające się jak w kalejdoskopie daty kolejnych powstań, zmierzających do przywrócenia ziem polskich do naszych granic. Wreszcie świętowaliśmy odzyskanie po 123 latach niepodległości. Młodzi aktorzy z klasy II dostarczyli wszystkim wielu wzruszeń, zachwycili dojrzałością w scenicznym wypowiadaniu się na tematy ważne i podniosłe.