LAUREAT WOJEWÓDZKIEGO ETAPU KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO “MATEMATYKA Z PRZYRODĄ”.

Gratulujemy serdecznie Maciejowi Żurkowi, uczniowi klasy VI uzyskania tytułu laureata w wojewódzkim etapie Konkursu przedmiotowego dla szkół podstawowych “Matematyka z przyrodą”. Dodajmy tylko, że uzyskanie takiego wyróżnienia skutkuje automatycznym zwolnieniem ucznia ze sprawdzianu kończącego szkołę podstawową z maksymalnym oraz otrzymaniem z niego maksymalnej liczby punktów, czyli 40/40. Gratulujemy Maćku i życzymy Ci dalszych sukcesów!