W tym miesiącu realizujemy następującą tematykę: Mieszkańcy z różnych stron świata; Słyszę, widzę, czuję; Zagroda wiejska; Zwierzęta i ich zwyczaje; W zakresie kształtowania pojęć matematycznych dzieci poznały kształty podstawowych figur geometrycznych, pojęcie zera oraz monografię liczby 1, 2 i 3. Ponadto nauczyły się porównywać elementy , kształtując pojęcia: tyle samo, więcej niż, mniej niż. Utrwalaliśmy również pojęcie zbiorów – porównywanie liczebności zwierząt i owadów. Z zakresu językowego doskonalimy umiejętność podziału wyrazów na głoski i sylaby. Poznajemy litery: e,E,i,I,u,U; poprzez analizę słuchową i wzrokową uczniowie przygotowują się do umiejętności czytania sylab i wyrazów, która będziemy zdobywać już w listopadzie. Edukacja przyrodnicza objęła w tym miesiącu poznanie życia na Biegunie Północnym oraz w Afryce. Ponadto prezentacja kompasu i jego działania pomogła wdrożyć w świat geograficznych pojęć: kierunki świata, określanie położenia Słońca. Dzieci miały okazję zbudować model Ziemi, by uzmysłowić sobie zjawisko grawitacji oraz zastosowanie magnesu. Uczniowie bardzo chętnie przejmują inicjatywę i sami przynoszą ciekawe albumy i poradniki dotyczące ciekawostek na Ziemi. Każde dziecko ma okazję do zaprezentowania swojej książki czy innej ciekawostki przyrodniczej. Jest to bardzo cenna umiejętność, dlatego będziemy kontynuować ten sposób edukowania