W ramach dnia otwartego (7 listopada) rodzice mieli okazję przyjrzeć się pracy swoich dzieci. Temat dotyczył zapoznania z dniami tygodnia na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Tydzień”. Uczniowie mieli za zadanie odegrać krótką inscenizację wcielając się w kolejne dni tygodnia. Następnie każde z dzieci wykonało schemat tygodnia z uwzględnieniem dni i nocy. Codziennie każdy uczeń rysował najważniejsze wydarzenie podsumowujące dany dzień i przyklejał na kalendarzu tygodniowym.