Kochani!

Chcemy przypomnieć Wam o szlachetnej akcji, którą wspieracie od zeszłego roku, mianowicie o Adopcji Serca.

W październiku 2017 roku zaadoptowaliśmy na odległość chłopca z Rwandy Furaha Aimable. Dlaczego?

Rządu, który spłaca olbrzymie zadłużenie zagraniczne, nie stać na finansowanie oświaty i ochrony zdrowia. Dlatego zarówno nauka (też w szkole podstawowej), jak i pomoc medyczna jest płatna, a ubogą ludność na te opłaty po prostu nie stać.

Sytuację Rwandy ogromnie pogorszyła wojna domowa w r. 1994, kiedy to w wyniku ludobójstwa zginęło ponad milion osób. Po tej rzezi pozostały setki tysięcy sierot i wdów, a kraj został zrujnowany. Wśród najbardziej poszkodowanych znalazły się dzieci, pozbawione rodzin, dzieciństwa, poczucia bezpieczeństwa, możliwości nauki i normalnego rozwoju. Wiele sierot trafiło do rodzin zastępczych. Część żyje jednak bez żadnej opieki. Najstarsze z rodzeństwa, przeciętnie w wieku 12-14 lat (choć są i młodsze), przejmuje rolę głowy rodziny, mając pod opieką nawet 4-5 młodszych dzieci. Nic dziwnego, że szkoła w tych krajach jest dla większości dzieci niedostępnym luksusem.

Staramy się pomóc w rozwiązaniu tych problemów i zmienić życie choćby niewielkiej jak na skalę potrzeb grupy dzieci biorąc udział w programie Adopcja Serca.

Miesięczna składka za udział w programie wynosi równowartość 13 €uro ( w tym 1€ koszty administracyjne).
Program obejmuje sieroty i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin ze szkoły podstawowej i te, które jeszcze nie rozpoczęły nauki. Pomoc trwa do ukończenia szkoły podstawowej.

Środki pochodzące od Was są przeznaczane na dożywienie dziecka, opłacenie czesnego, zakup przyborów i mundurka szkolnego oraz na opiekę medyczną. Podopieczny, o ile uczęszcza do szkoły, jest zobowiązany dostarczyć świadectwo potwierdzające ukończenie klasy na zakończenie roku szkolnego.

Takie świadectwo dostaliśmy i z dumą rodzica prezentujemy.

298-13_A7387_F5_13500_18

298-13_A7387_F5_04594_18

298-13_A7387_F4_13501_18

298-13_A7387_F4_04595_18

Dziękujemy za aktywny udział w zbiórkach pieniędzy w roku szkolnym 2017/2018 i mamy nadzieję, że równie chętnie pomożecie naszemu dziecku w tym roku szkolnym.