Klasa I A wzięła niedawno udział w Olimpiadzie. Była to Olimpiada Klasowa w ramach zajęć języka angielskiego na świeżym powietrzu.

Lekcja miała na celu rozwijanie słownictwa związanego z opisem czynności wykonywanych na dworze oraz promowanie aktywnego stylu życia. Pani Martyna Kozłowska, zainspirowana narzędziami i pomysłami zdobytymi na szkoleniach Erasmus Plus na Malcie o tematyce “EMBRACING NEURODIVERSITY” oraz „Language Learning Fun and Games -Primary Teaching”, przygotowała dla uczniów serię stacji do wykonania.

Lekcja rozpoczęła się od wspólnego śpiewania piosenki “Exercise is Lots of Fun”, która stała się hymnem olimpiady. Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy i rozpoczęli swoją przygodę od pierwszej stacji. Każde dziecko otrzymało kartę pracy, na której musiało przepisać proste wyrażenia związane z aktywnościami na świeżym powietrzu, takie jak “I can jump” czy “I can’t swim”.
Stacje Olimpiady obejmowały różnorodne czynności fizyczne, takie jak skakanie, bieganie, jazda na rowerze lub hulajnodze, strzelanie do bramki, rzucanie frisbee itp. Uczniowie mieli za zadanie pokonać wszystkie stacje, wykonując określone czynności i jednocześnie praktykując słownictwo angielskie.
Podczas lekcji dzieci wykazały się entuzjazmem i zaangażowaniem, wspierając się nawzajem i stawiając sobie nawzajem wyzwania. Po zakończeniu wszystkich stacji, każde dziecko otrzymało dyplom i medal za udział w olimpiadzie.
Ta interaktywna lekcja nie tylko rozwijała umiejętności językowe uczniów, ale także promowała zdrowy tryb życia oraz integrację i współpracę w grupie. Pani Martyna wykazała się kreatywnością i zaangażowaniem w wykorzystanie zdobytych na szkoleniach narzędzi i pomysłów do stworzenia inspirującej lekcji, która przyniosła dzieciom wiele radości i satysfakcji.